Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
22. novembra 2023
Lysá Poľana spája
23. októbra 2023
Nová skládka posypovej soli v Poprade
19. októbra 2023
SÚC PSK na medzinárodnej odbornej konferencii v Budapešti
9. októbra 2023
SÚC PSK ako súčasť Svetového cestného kongresu
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia