Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
21. júla 2023
ZO ŽIVOTA CESTÁRA #5 ǀ Údržba trávnatých porastov popri pozemných komunikáciách
20. júla 2023
V úseku Cernina – Ortuťová sme položili nový asfalt
18. júla 2023
ZO ŽIVOTA CESTÁRA #4 ǀ Úprava a čistenie korýt riek a potokov v blízkosti mostov
17. júla 2023
Zastabilizovali sme zosuv cesty za obcou Čabiny
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia