Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
16. novembra 2023
Letná údržba SÚC PSK v kocke
13. októbra 2023
Nezanedbávame okolie ciest
21. septembra 2023
Aktívne pokračujeme vo vysprávkach výtlkov
4. augusta 2023
Ručné kosenie trávnych porastov popri cestách III. triedy v okr. Sabinov
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia