Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
22. novembra 2023
Pokračujeme v rekonštrukcii mosta v obci Spišský Štvrtok
21. novembra 2023
Nový asfalt medzi obcami Kapušany a Podhorany
16. novembra 2023
Letná údržba SÚC PSK v kocke
15. novembra 2023
Vynovená tatranská magistrála
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia