Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
16. februára 2023
Zo života cestára #1 ǀ Prehliadky mostov
26. januára 2023
Deväť slovensko-poľských cestných projektov na obzore
19. januára 2023
Príprava slovensko-poľských projektov v oblasti dopravy napreduje
12. decembra 2022
Víkendové zhoršenie klimatických podmienok sa podpísalo aj pod kvalitu zjazdnosti ciest v PSK
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia