Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
26. októbra 2023
Kontrola pripravenosti techniky na zimnú údržbu ciest
24. októbra 2023
Most v Liptovskej Tepličke prešiel komplexnou rekonštrukciou
23. októbra 2023
Nová skládka posypovej soli v Poprade
20. októbra 2023
Výstavba nového mosta vo Vyšných Repašoch ukončená
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia