Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
20. októbra 2023
Zrekonštruovali sme most pred obcou Spišská Teplica
19. októbra 2023
SÚC PSK na medzinárodnej odbornej konferencii v Budapešti
18. októbra 2023
Finišujeme s prácami na moste v Tatranskej Kotline
13. októbra 2023
Nezanedbávame okolie ciest
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia