Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
28. septembra 2023
ZO ŽIVOTA CESTÁRA #9 ǀ Betonáž mostných opôr
25. septembra 2023
Úsek Starý Smokovec – Tatranské Matliare je už takmer hotový
22. septembra 2023
Nočná betonáž mosta na ul. Solivarská
22. septembra 2023
Osadzovanie novej zvislej dopravnej značky v Tatranských Matliaroch
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia