Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
15. augusta 2023
ZO ŽIVOTA CESTÁRA #7 ǀ Oprava vozoviek ciest tryskovou metódou
4. augusta 2023
Ručné kosenie trávnych porastov popri cestách III. triedy v okr. Sabinov
3. augusta 2023
Rekonštruujeme úsek Abranovce – Kokošovce
1. augusta 2023
Rekonštrukcia mosta pred Malou Domašou sa blíži do finále
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia