Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
24. apríla 2023
SÚC PSK a dopravné policajné inšpektoráty bilancovali spoluprácu
21. apríla 2023
Nový zárubný múr za obcou Vaniškovce
17. apríla 2023
Zimná údržba na území PSK v kocke
17. apríla 2023
Pri cestných projektoch sa aktívne uchádzame aj o zdroje EÚ
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia