Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
6. apríla 2023
Pustili sme sa do rekonštrukcie mosta v Nižnom Hrušove
24. marca 2023
Pokračujeme vo výstavbe novej skládky soli v Poprade
24. marca 2023
Odborná diagnostika mostných objektov
22. marca 2023
SÚC PSK začala s výstavbou prvých strategických cykloúsekov kraja
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia