Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
27. februára 2023
Zo života cestára #3 ǀ Uskladňovanie chemického posypového materiálu
27. februára 2023
Zo života cestára #2 ǀ Osadzovanie cestných smerových stĺpikov
24. februára 2023
Vedeli ste, že...
21. februára 2023
Desať slovensko-poľských cestných projektov za 18 mil. €
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia