Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
22. novembra 2022
Vedeli ste, že...
21. novembra 2022
Prvý zimný zásah SÚC PSK v zimnom období 2022/23
15. novembra 2022
Vedeli ste, že ...
2. novembra 2022
Pripravenosť SÚC PSK na zimnú údržbu ciest 2022/23
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia