Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
4. októbra 2023
ZO ŽIVOTA CESTÁRA #10 ǀ Strojné čistenie a zametanie pozemných komunikácií
2. októbra 2023
Rekonštrukcia úseku Podbanské – Pavúčia dolina sa blíži do finále
28. septembra 2023
ZO ŽIVOTA CESTÁRA #9 ǀ Betonáž mostných opôr
25. septembra 2023
Úsek Starý Smokovec – Tatranské Matliare je už takmer hotový
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia