Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

BARDEJOVSKÝ OKRES JE BOHATŠÍ O KVALITEJŠIU, MODERNEJŠIU A BEZPEČNEJŠIU CESTU

10. júla 2022
Rekonštrukcie
Ľubomír Sabol, Ing.

Investičné akcie Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, zamerané na odstránenie havarijných a nevyhovujúcich stavov na cestách III. tried v rámci nášho kraja, sa realizujú v každom z jeho 13 okresoch, vrátane okr. Bardejov. Dôkazom toho je v minulých dňoch ukončená rekonštrukcia 2,48 km dlhého úseku cesty III/3524 Osikov-Bartošovce, ktorej cieľom bolo prostredníctvom eliminácie nedostatkov a závad zlepšiť stavebno-technický stav komunikácie, predĺžiť jej životnosť, a súčasne zvýšiť komfort, bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v danom úseku.

K dosiahnutiu tohto cieľa bolo potrebné vykonať nasledovné stavebné práce:

  • frézovanie a očistenie vozovky
  • realizáciu výškovej úpravy kanalizačných poklopov
  • zriadenie rúrového priepustu
  • aplikovanie spojovacieho postreku
  • zhotovenie vyrovnania krytov vozovky asfaltovým betónom
  • pokládku novej obrusnej vrstvy vozovky z asfaltového betónu
  • vyplnenie priečnych a pozdĺžnych dilatačných škár asfaltovou zálievkou
  • realizáciu vodorovného dopravného značenia

Modernizácia a obnova dotknutého úseku, ktorá bola vďaka skúsenému zhotoviteľovi realizovaná za rekordne krátky čas – 45 kalendárnych dní, by nebola možná bez Prešovského samosprávneho kraja, ktorý túto investičnú akciu financoval. Celkové náklady tejto stavby dosiahli výšku cca 237 tis. €.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: