Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
SK
Článok

Bezpečnosť účastníkov cestnej premávky na prvom mieste

12. októbra 2023
Diagnostika
Ondrej Šimko

SÚC PSK, ako správca ciest II. a III. triedy na území PSK, citlivo vníma problematiku bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Svedčia o tom aj opatrenia, prijaté v súvislosti s nedávnym zemetrasením, ktorých cieľom je prostredníctvom vlastných personálno-odborných kapacít organizácie zistiť a zmapovať možné škody, resp. prípadné zhoršenia stavebno-technických stavov (STS) cestných objektov a ich súčastí (predovšetkým ciest, mostov, oporných múrov a priepustov).

Diagnostika, ku ktorej zamestnanci SÚC PSK pristúpili hneď v nasledujúci deň po zemetrasení, sa prioritne vykonáva na kritických (z pohľadu STS a dopravného významu) cestných úsekoch a mostných objektoch, nachádzajúcich sa v okresoch Humenné, Snina, Stropkov a Vranov nad Topľou, t. j. okresoch nášho kraja, ktoré boli najviac postihnuté zemetrasením. 

Jedným z takýchto objektov bol aj most č. M4130 (3847-001) cez potok Výrava v obci Jabloň (okr. Humenné), na ktorom zamestnanci Oddelenia diagnostiky dopravných stavieb a reklamácií SÚC PSK vykonali hĺbkovú diagnostiku prostredníctvom najmodernejších prístrojových vybavení, ktoré sú aktuálne na trhu – georadarov Stream C a C-Thrue za účelom odhalenia anomálií a porúch mostného objektu a jeho priľahlých častí. Na mostnom objekte bola vykonaná mimoriadna prehliadka a boli kontrolované zvislé posuny mostného zvršku presnou niveláciou.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: