Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
Článok

Budujeme nový most za obcou Nižný Slavkov

25. novembra 2022
Rekonštrukcie
Ľubomír Sabol, Ing.

Koncom júla tohto roku sme sa pustili do realizácie technicky náročnej, ale aj finančne nákladnej stavebnej akcie – výstavby nového mostného objektu v extraviláne obce Nižný Slavkov (okr. Sabinov) prevádzajúceho cestu III/3216 ponad potok Kanišov.

Aj vďaka priaznivým novembrových klimatickým podmienkam môžeme pokračovať v nastolenom tempe. Za posledné obdobie boli na stavbe vykonané nasledovné práce:

 • demolácia pôvodného mosta
 • odkopanie prechodových oblastí a časti spodnej stavby mosta
 • vyhotovenie základov podkladových betónov a mikropilót
 • vybudovanie železobetónových opôr po pracovnú škáru
 • dobetónovanie ložiskových blokov a osadenie ložísk
 • osadenie prefabrikovaných nosníkov

Plánované práce v najbližšom období:

 • vyhotovenie spriahajúcej dosky a priečnikov
 • dobetónovanie záverného múrika a krídel opôr
 • zhotovenie štrkopieskového klinu a násypu za oporami
 • realizácia hydroizolácie mostovky
 • realizácia ríms mosta
 • úprava svahov koryta a terénne úpravy
 • uloženie vozovkových vrstiev a osadenie ostatného príslušenstva mosta
 • odstránenie obchádzkovej trasy
 • zaťažovacia skúška mosta a odstránenie staveniska

Počas realizácie stavebných prác je cestná premávka vedená cez dočasné premostenie, ktoré je súbežne zriadené popri rekonštruovanom mostnom objekte.

Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je predbežne naplánovaný na máj 2023.

Stavbu financuje Prešovský samosprávny kraj z vlastných zdrojov a jej cena predstavuje viac ako 1 mil. €.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: