Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Deň otvorených dverí SÚCPSK

10. septembra 2022
Aktuality
Ľubomír Sabol, Ing.

SÚC PSK v rámci Dní slovenských cestárov, ktoré sa konali v tomto roku v Prešove, usporiadala pre širokú verejnosť dňa 9.septembra 2022, deň otvorených dverí s bohatým programom, ktorý prilákal stovky odborníkov a profesionálov z cestárskeho „fachu“ a nadšencov cestárskej techniky.

V doobedňajších hodinách nás o svojich cestárskych schopnostiach presviedčali vodiči z celého Slovenska na celoslovenskej súťaži cestárskeho ródea v jazde zručnosti vodičov zimnej údržby, v ktorej sa umiestnili na 1. a 3. mieste vodiči z nášho kraja a budú nás reprezentovať na medzinárodnej súťaži v Budapešti už o dva dni.

Bohatý program ďalej pozostával z

  • uvedenia do užívania 10 ks novozakúpenej techniky SÚC PSK v celkovej hodnote viac ako 1 mil. €
  • výstavy a prezentácie mechanizmov SÚC PSK potrebných na údržbu ciest, mostov a cyklochodníkov
  • výstavy techniky zmluvných dodávateľov organizácie v oblasti cestnej infraštruktúry
  • predstavenia aktuálnych projektov organizácie realizovaných v oblasti modernizácie a rozvoja cestnej a cyklistickej infraštruktúry PSK
  • prezentácie investičných a prevádzkových činností organizácie za posledných 5 rokov

O spríjemnenie cestárskeho dňa sa postaral sprievod hudobných skupín Drišľak a Dynamic z Osikova, zaujímavá tombola,  anketa o najkrajšiu cestu a najkrajší most SÚC PSK, pre našich najmilších tu boli maľovanie na tvár, detské autíčka a zaskákať si mohli aj na hrade.  

Účastníci Dňa otvorených dverí SÚC PSK tak z podujatia odchádzali nielen vedomostne „nabitejší“ o nové poznatky a informácie v oblasti cestnej problematiky, kultúrne vyžitejší, ale aj bohatší o krásne tombolové ceny.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: