Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Desať slovensko-poľských cestných projektov za 18 mil. €

21. februára 2023
Aktuality
Ľubomír Sabol, Ing.

S cieľom skvalitnenia a modernizácie cestnej infraštruktúry PSK plánuje SÚC PSK v blízkej budúcnosti v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 zrealizovať desať cestných projektov v slovensko-poľskom pohraničí.

Konkrétne ide o tieto investičné zámery SÚC PSK v okr. Poprad, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník a Medzilaborce:

  • Modernizácia cesty III/3078, Lysá Poľana – Podspády
  • Rekonštrukcia cesty II/543 v obci Kamienka
  • Rekonštrukcia cesty III/3541 pred obcou Vagrinec
  • Rekonštrukcia križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole
  • Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550, Svidník – Vyšná Jedľová
  • Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491, Hertník – Kľušovská Zábava
  • Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota
  • Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník – 1. etapa
  • Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník – 2. etapa
  • Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537 pred obcou Svidnička

V prípade schválenia týchto cestných projektov riadiacim orgánom Interregu – Spoločným sekretariátom v Krakove, bude financovanie týchto investičných zámerov, ktorých celková hodnota prestavuje približne 18 mil. €, zabezpečené zo zdrojov EÚ (80 %), SR (12 %) a PSK (8 %).

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: