Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Deväť slovensko-poľských cestných projektov na obzore

26. januára 2023
Aktuality
Ľubomír Sabol, Ing.

Mesto Krakov sa dňa 25. januára 2023 stalo centrom dôležitého rokovania venovanému skvalitneniu a modernizácii dopravnej infraštruktúry slovensko-poľského pohraničia.

Pracovné stretnutie, ktorého sa za poľskú stranu zúčastnili zástupcovia cestárov Malopoľského vojvodstva, Podkarpatského vojvodstva a Okresného úradu Nowy Targ, a za slovenskú stranu predstavitelia SÚC PSK, prinieslo vďaka niekoľkomesačnej spoločnej príprave dôležité výsledky.

Zúčastnení sa predbežne dohodli na deviatich slovensko-poľských cestných projektoch, ktoré v prípade schválenia riadiacim orgánom programu cezhraničnej spolupráce Interreg – Spoločným sekretariátom v Krakove, budú spolufinancované zo zdrojov EÚ.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: