Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
Článok

Dokončujeme úsek Tatranské Matliare – križovatka s cestou I/66

18. septembra 2023
Rekonštrukcie
Ondrej Šimko

Stavebné práce na úseku Tatranské Matliare – križovatka s cestou I/66, ktoré sa začali v druhej polovici minulého roka, sa blížia ku koncu. Celková aktuálna vecná prestavanosť 6,122 km dlhého úseku, ktorý sa rekonštruuje v rámci projektu Vysoké Tatry, je 90 %.

Za uvedené obdobie zhotoviteľ zrealizoval:
• výmenu obrusnej a ložnej vrstvy vozovky, vrátane úprav nerovností
• rekonštrukciu 8 priepustov
• vydláždenie cestných priekop

Aktuálne prebiehajú dokončovacie práce na:
• doplnení nových bezpečnostných zariadení – oceľových zvodidiel
• úprave krajníc
• čistení cestných priekop
• rekonštrukcii vjazdov
• 5 mostných objektoch (na moste v T. Matliaroch sa dokončuje betonáž rímsy a pokládka asfaltových zmesí)

Po dokončení vyššie uvedených prác sa zhotoviteľ pustí do rekonštrukcie cestných ostrovčekov v križovatke ciest II/537 a I/66, a realizácie zvislého a vodorovného dopravného značenia.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: