Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Dopravne obmedzenie

Čiastočná uzávierka cesty II/546

14.11.2023
Do odvolania
úsek cesty II/546, k. ú. Rokycany

Miesto uzávierky:
úsek cesty II/546, okr. Prešov, k. ú. Rokycany

Dôvod uzávierky:
veľmi zlý stavebno-technický stav mostného objektu č. M1276 (546-003) cez Brežiansky potok v obci Rokycany

Druh uzávierky:
čiastočná – zúžením vozovky do jedného jazdného pruhu o šírke 3,5 m s obmedzením maximálnej prejazdnej hmotnosti do 10 t

Termín uzávierky:
neurčito do doby rekonštrukcie mostného objektu č. M1276 (546-003) cez Brežiansky potok v obci Rokycany

Dĺžka uzávierky:
max. 50 m

Popis obchádzky:
obchádzka nie je potrebná, osobná a nákladná doprava bude riadená dočasným dopravným značením a vedená vo voľnom jazdnom pruhu cesty

Sledujte nás:
Dopravné obmedzenia
Ďalšie obmedzenia