Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Dopravne obmedzenie

Čiastočná uzávierka cesty III/3420, k. ú. Víťaz

12.12.2023
Do odvolania
úsek cesty III/3420, okr. Prešov, k. ú. Víťaz

Miesto uzávierky:
úsek cesty III/3420, okr. Prešov, k. ú. Víťaz

Dôvod uzávierky:
veľmi zlý stavebno-technický stav mostného objektu č. M7412 (3420-003) cez potok Pohlodov v obci Víťaz, časť Dolina

Druh uzávierky:
čiastočná – zúžením vozovky do jedného jazdného pruhu o šírke 2,75 m

Termín uzávierky:
od 12. 12. 2023 do doby rekonštrukcie mostného objektu č. M7412 (3420-003) cez potok Pohlodov v obci Víťaz, časť Dolina

Dĺžka uzávierky:
max. 50 m

Popis obchádzky:
obchádzka nie je potrebná, osobná a nákladná doprava bude riadená dočasným dopravným značením a vedená vo voľnom jazdnom pruhu cesty

Sledujte nás:
Dopravné obmedzenia
Ďalšie obmedzenia