Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Dopravne obmedzenie

Oprava mosta na ceste III/3535 v obci Okrúhle

01.06.2022
Do odvolania
III/3535

Dopravné obmedzenie je na začiatku cesty III/3535 v obci Okrúhle v smere na Šapinec z dôvodu opravy mostného objektu.

Obchádzka je cez komunikácie obce Okrúhle /družstvo + miestna/ a je vyznačená dopravnými značkami.

Sledujte nás:
Dopravné obmedzenia
Ďalšie obmedzenia