Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Dopravne obmedzenie

Práce na cestnej priekope na ceste II/543 Majere

20220601
10.07.2022
II/543

Číslo cesty:         II/543

Miestopis:          Majere

Dôvod:               Práce na zriadení cestnej priekopy

Približné staničenie: km 27,030 – 27,330

Obmedzenie:    Doprava riadená svetelnou signalizáciou

dav
Sledujte nás:
Dopravné obmedzenia
Ďalšie obmedzenia