Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Dopravne obmedzenie

Rekonštrukcia mosta na ceste III/3099 v Holumnici

09.06.2022
Do odvolania
III/3099

Číslo cesty:         III/3099

Miestopis:          Holumnica

Dôvod:               Zlý technický stav mosta 3099-003, príprava na rekonštrukciu

Približné staničenie: km 1,230 – 1,340

Obmedzenie:    Doprava v jednom jazdnom pruhu upravená dopravným značením

Sledujte nás:
Dopravné obmedzenia
Ďalšie obmedzenia