Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Dopravne obmedzenie

Rekonštrukcia mosta na ceste III/3120 v Starej Ľubovni

20220401
30.08.2022
III/3120

Číslo cesty:         III/3120

Miestopis:          Stará Ľubovňa

Dôvod:               Rekonštrukcia mosta 3120-001

Približné staničenie: km 0,780 – 0,900

Obmedzenie:    Doprava riadená svetelnou signalizáciou

dav
Sledujte nás:
Dopravné obmedzenia
Ďalšie obmedzenia