Central Dispatch (Mon-Fri from 7:00 a.m. to 3:00 p.m)
EN
Contact information

Prešov area

Prešov area
Pattern
NAME
Gatekeeper
EMAIL
NAME
Secretariat
NAME
Dispatch SÚC PSK, Chmininska N. Ves area
NAME
Dispatch SÚC PSK, Lipany area
NAME
Dispatch SÚC PSK, Nižná Šebastová area
NAME
Dispatch SÚC PSK, Záborské area
Sídlo
Prešov area
Jesenná 14, 080 05 Prešov