Central Dispatch (Nonstop 24-hour daily)
English
EN
contracts

Zmluvy

Zmluvy po 1.1.2011 v zmysle Občianskeho zákonníka, v zmysle Obchodného zákonníka a z procesov verejného obstarávania uzatvorené podľa § 9 ods. 9, §51, §58, § 100 a § 101 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Poznámka:
Zmluvy po 1.2.2015 uzatvorené cez Elektronický kontraktačný systém (EKS) postupom s využitím elektronického trhoviska sa automaticky zverejňujú na stránke EKS sekcia CRZT.

show all contracts
published contracts
Zmluvy od 1.1.2022
No documents were found for this term. Back to all

Contact

In case of questions about investments, contact the investment department.

Contact us
sucpsk