Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Späť na investície
Investícia

Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina ENI Program cezhraničnej spolupráce 2014-2020

27. septembra 2022
Prebiehajúce
Ľubomír Sabol, Ing.