Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Späť na investície
Investícia

Projekty realizované v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

31. decembra 2022
Zrealizované
Ľubomír Sabol, Ing.