Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
kariéra

Kariéra v SÚC PSK

Pridaj sa k nám a podieľaj sa na úspechu našej organizácie
Poprad

Automechanik

Hlavná náplň práce

 • výkon opravárenských a údržbárskych prác strojného charakteru, vrátane GO
 • oprava a údržba motorových vozidiel, traktorov, nakladačov a iných strojných mechanizmov
 • oprava, výmena a nastavenie skupín a systémov vozidiel (motor, prevodovka, spojka)
 • podvozkových skupín (náprava), riadenia, brzdovej sústavy, elektroinštalácie a pod.

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • 2- ročná odborná prax
 • manuálna zručnosť
 • samostatnosť, spoľahlivosť a zodpovednosť

Kvalifikačné predpoklady

 • stredné odb. vzdelanie v odbore automechanik (opravár motorových vozidiel)
 • oprávnenie na výkon zváračských prác, obsluhu zdvíhacích a viazacích zariadení výhodou

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača
 • profesijný životopis

Forma odmeňovania:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Platová trieda:

Plat. trieda: č. 3.   Plat: od 1080 eur/ brutto

Termín doručenia žiadosti do:  30.11.2023

Adresa doručenia: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Poprad

Kukučínova 20, 058 01 Poprad

Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Sekretariát SÚC PSK, oblasť Poprad: Ing. Martina Škovierová

Tel.:+421 52 7870200, mail: poprad@sucpsk.sk;

Odoslať žiadosť