Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
kariéra

Kariéra v SÚC PSK

Pridaj sa k nám a podieľaj sa na úspechu našej organizácie
Prešov

Grafik

Hlavná náplň práce

 • zabezpečovať tzv. korporátny dizajn organizácie a dohliadať nad jeho dodržiavaním v rámci celej organizácie, graficky navrhovať modernizáciu spoločných priestorov riaditeľstva a výstupov organizácie
 • vyhotovovať, resp. zabezpečovať vyhotovovanie grafických, fotografických a audiovizuálnych návrhov požadovaných nadriadenými zamestnancami, tvoriť prezentácie organizácie aj na základe podkladov od ostatných organizačných útvarov (napr. do rôznych publikácií, bulletinov, časopisov, na webovú stránku, do propagačných materiálov zamestnávateľa, fotografovať a upravovať fotografie o činnostiach zamestnávateľa, tvoriť a upravovať video dokumentácie – zdokumentovanie líniových stavieb v celom procese výstavby / rekonštrukcie od pôvodného stavu až po nový stav, zdokumentovanie činností zamestnancov v teréne, spoločenských akcií zamestnávateľa)
 • zabezpečovať vyžiadanú komunikáciu organizácie s externým mediálnym prostredím – klasické printové formáty, elektronické formáty, sociálne siete
 • zodpovedať za dizajn webovej stránky zamestnávateľa a jeho sociálnych sietí

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Power point, Outlook, internet) na minimálne pokročilej úrovni,
 • ovládanie práce so všetkými aplikáciami v balíku Adobe Creative Cloud na pokročilej úrovni
 • odborná prax na pracovnej pozícii grafik výhodou,
 • vodičský preukaz sk. B,
 • časová flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť, kreatívnosť,

Kvalifikačné predpoklady

 • úplné stredné odborné vzdelanie v odbore grafik digitálnych médií alebo obdobné vzdelanie,
 • absolvovaný grafický kurz výhodou,
 • vodičský preukaz sk. B,

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list,
 • čestné vyhlásenie o praxi,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma odmeňovania:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platová trieda:

Nást. plat:  od 1200,00 €/ mesiac a viac v závislosti od praxe

Spôsob (forma) výberu: Ústna forma, výberový pohovor pred stanovenou komisiou.

Termín a miesto podania žiadosti: Termín doručenia do:  24.05.2023

Adresa doručenia: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov

Kontakt: Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Mgr. Gabriela Starigazda Nemčíková, odd. person.- mzdové

Tel.: +421 918 940 527, e-mail: personalne@sucpsk.sk; nemcikova.gabriela@sucpsk.sk

Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Termín výberu:

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto písomne.

Odoslať žiadosť