Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
kariéra

Kariéra v SÚC PSK

Pridaj sa k nám a podieľaj sa na úspechu našej organizácie
Otvorené pozície
Prešov

Hlavný zamestnanec realizácie stavieb – hlavný inžinier stavieb

Hlavná náplň práce

 • vypracovávať všetky potrebné podklady pre proces prípravy navrhovaných investičných akcií (projektové dokumentácie, realizácie stavieb a pod.) určených a pridelených riaditeľom projektu
 • zabezpečovať realizačnú fázu investičného procesu od odovzdania staveniska stavby po jej ukončenie a následného odovzdanie do správy a prevádzky
 • zabezpečovať monitoring na pridelených stavbách s pravidelným monitoringom v podobe správ a fotodokumentácie, v rozsahu a pravidelnosti stanovenej riaditeľom projektu
 • koordinovať pravidelné koordinačné porady a kontrolné dni stavieb
 • koordinovať plynulosť výstavby a dodržiavanie harmonogramu stavby
 • usmerňovať technologické postupy výstavby
 • kontrolovať a koordinovať hlavného zhotoviteľa stavby
 • komunikovať s externým stavebným dozorom stavby a koordinátorom bezpečnosti
 • komunikovať s tretími stranami (samosprávy, orgány a organizácie dotknuté výstavbou)

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet, MS Projekt, Cenkros),
 • 2- ročná odborná prax
 • skúsenosť s riadením stavby v oblasti líniových stavieb-cyklokomunikácií výhodou,
 • vodičský preukaz sk.B,
 • časová flexibilita, komunikatívnosť a samostatnosť.

Kvalifikačné predpoklady

 • SŠ, VŠ vzdelanie technického zamerania,
 • vodičský preukaz sk.B,

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list,
 • čestné vyhlásenie o praxi,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma odmeňovania:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platová trieda:

Nást. plat:  od 1300,00  €/ mesiac a viac v závislosti od praxe

Spôsob (forma) výberu: Ústna forma, výberový pohovor pred stanovenou komisiou.

Termín a miesto podania žiadosti: Termín doručenia do:  15.06.2023

Adresa doručenia: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov

Kontakt: Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Mgr. Gabriela Starigazda Nemčíková, odd. person.- mzdové

Tel.: +421 918 940 527, e-mail: personalne@sucpsk.sk; nemcikova.gabriela@sucpsk.sk

Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Termín výberu:

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

Odoslať žiadosť