Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
SK
kariéra

Kariéra v SÚC PSK

Pridaj sa k nám a podieľaj sa na úspechu našej organizácie
Prešov

Hlavný zamestnanec technickej prípravy stavieb

Hlavná náplň práce

 • koordinovať, posudzovať a pripomienkovať prípravnú, projektovú a územno-plánovaciu dokumentáciu pre dopravné a pozemné stavby,
 • pripravovať súťažné podklady pre verejné obstarávanie investičných zámerov súvisiacich s projektovou a realizačnou prípravou stavieb,
 • zabezpečovať vypracovanie všetkých druhov dokumentácií pozemných stavieb v súlade s vnútornými normami organizácie,
 • zabezpečovať všetky podklady potrebné pre vydanie územných rozhodnutí o umiestnení stavby a stavebných povolení, vrátane zosúladenia stanovísk a požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sa týkajú prípravy realizácie dopravných a pozemných stavieb,

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • znalosť práce so stavebnou projektovou dokumentáciou podmienkou,
 • základné znalosti ovládania softwaru CENKROS, AutoCAD,
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet),
 • základná znalosť stavebnej legislatívy,
 • organizačné schopnosti, samostatnosť a komunikatívnosť,
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, dôslednosť.

Kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so stavebným zameraním,
 • pozícia vhodná aj pre absolventa,
 • prax v projekcii alebo v realizácii investičných projektov je výhodou,
 • vodičský preukaz sk.B.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list,
 • čestné vyhlásenie o praxi,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma odmeňovania:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platová trieda:

Nást. plat:  od 1150,00  €/ mesiac a viac na základe zručností a skúseností

Druh pracovného pomeru: Počiatočný nástup na pracovnú pozíciu na zastupovanie počas MD a RD.

Spôsob (forma) výberu: Ústna forma, výberový pohovor pred stanovenou komisiou.

Termín a miesto podania žiadosti: Termín doručenia do:  31.03.2023

Adresa doručenia: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov

Kontakt: Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Mgr. Ivana Olejárová, odd. person.- mzdové

Tel.: +421 918 477 144, e-mail: personalne@sucpsk.sk; olejarova.ivana@sucpsk.sk

Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Termín výberu:

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

Odoslať žiadosť