Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
kariéra

Kariéra v SÚC PSK

Pridaj sa k nám a podieľaj sa na úspechu našej organizácie
Otvorené pozície
Poprad

Samostatný referent správy a údržby ciest – dispečer

Hlavná náplň práce

 • spracovávať a evidovať údaje o prevádzke a činnosti cestmajsterstva, o prebiehajúcej údržbe cestných komunikácií, cestných objektov, záchytných a bezpečnostných zariadení a výkon práce zamestnancov na cestmajsterstve,
 • pripravovať a predkladať požiadavky na dodávky materiálov a iných potrebných prostriedkov pre činnosť cestmajsterstva,
 • spracovať a vyhodnocovať denné záznamy o výkone vozidiel a mechanizmov na cestmajsterstve, vykonávať  ich každodennú evidenciu v programe ORIS,
 • zabezpečovať vypracovanie pracovných listov zamestnancom cestmajsterstva a ostatných podkladov k mzdám,
 • kontrola, evidencia a výdaj pohonných látok na cestmajsterstve
 • vedenie skladového hospodárstva na cestmajsterstve
 • kontrola pohybu vozidiel a mechanizmov prostredníctvom monitorovacieho systému

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • ovládanie práce s PC a s perifériami na pokročilej úrovni
 • znalosť práce so softverovým vybavením balíka MS office (Word, Excel, Outlook, internet) na pokročilej úrovni
 • znalosť v oblasti dopravy, stavebníctva
 • organizačné schopnosti, komunikatívnosť a samostatnosť
 • časová flexibilita a bezúhonnosť.

Kvalifikačné predpoklady

 • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • vodičský preukaz sk. B podmienkou
 • pozícia vhodná pre absolventa, prax výhodou

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača
 • profesijný životopis a motivačný list
 • čestné vyhlásenie o praxi
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma odmeňovania:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platová trieda:

Plat. trieda č. 4.  Nástupný plat v závislosti od doložene praxe od:  1000,00 €.

Spôsob (forma) výberu: Ústna forma:

– výberový pohovor pred stanovenou komisiou.

Termín a miesto podania žiadosti: Termín doručenia do:  19.04.2023

Adresa doručenia: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov

Kontakt: Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Odd. person.- mzdové: Mgr. Ivana Olejárová

Tel.:+421 918 477 144 mail: personalne@sucpsk.sk; olejarova.ivana@sucpsk.sk

Termín výberu:

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

Odoslať žiadosť