Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
kariéra

Kariéra v SÚC PSK

Pridaj sa k nám a podieľaj sa na úspechu našej organizácie
Otvorené pozície
Bardejov

Vedúci (majster) dopravy a dielne

Hlavná náplň práce

 • zabezpečovať správu majetku v oblasti stojov a zariadení na oblasti Bardejov
 • zabezpečovať požiadavky na opravu strojov a strojných zariadení, riadiť prípravu vozidiel na prehliadky technického stavu vozidiel a emisnú kontrolu na základe spracovaného harmonogramu
 • organizovať opravárenskú činnosť na oblasti. Koordinovať práce zamestnancov vykonávajúcich odborné pracovné činnosti v opravárenskej dielni
 • určovať technológiu opráv, prideľovať prácu podriadeným zamestnancom a zabezpečovať údržbu strojov a zariadení v priestoroch opravárenskej dielne
 • dohliadať na spôsob nakladania s odpadmi  a sledovať spotrebu pohonných hmôt na riadenom pracovisku.

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • skúsenosti s riadením zamestnancov,
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet),
 • organizačné schopnosti, komunikatívnosť,
 • časová flexibilita a samostatnosť.

Kvalifikačné predpoklady

 • SŠ, VŠ vzdelanie  technického zamerania,
 • vodičský preukaz sk. B,
 • min. 3-ročná odborná prax a prax v riadení výhodou,
 • časová flexibilita a bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list,
 • čestné vyhlásenie o praxi,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma odmeňovania:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platová trieda:

Plat. trieda č. 4.  Nást. plat:  1300,00  €

Spôsob (forma) výberu: ústna forma: výberový pohovor pred stanovenou komisiou

Termín a miesto podania žiadosti: Termín doručenia do:  23.12.2022

Adresa doručenia: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov

Kontakt: Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Odd. person.- mzdové: Ing. Darina Rojová, Tel.:+421 918 862 133 mail: rojova.darina@sucpsk.sk; personalne@sucpsk.sk

Termín výberu:

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

Odoslať žiadosť