Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Kde sa informovať o aktuálnej zjazdnosti ciest v kraji?

25. januára 2024
Zimná údržba
Ondrej Šimko

Z dôvodu zhoršených klimatických podmienok v týchto dňoch by sme radi opätovne upovedomili účastníkov cestnej premávky o zriadení nepretržitej centrálnej dispečersko-spravodajskej služby SÚC PSK pre územie celého kraja, a to s účinnosťou od 1. novembra 2023.

Na bezplatnom telefónnom čísle 0800 500 222 sa môžu vodiči denne informovať o aktuálnej situácii na cestách, aktuálnej pozícii posypových vozidiel zabezpečujúcich zmierňovanie závad v zjazdnosti cestných komunikácií, príp. nahlasovať akékoľvek problémy na cestách.

Nepretržitá centrálna dispečersko-spravodajská služba bude vykonávať svoju činnosť do 31. marca 2024

Zároveň by sme motorizovanej verejnosti radi pripomenuli, že vizuálny stav povrchu vozovky, aktuálnu teplotu a vlhkosť vzduchu, či smer a rýchlosť vetra, je vďaka permanentnému monitorovaniu 54 meteorologickými stanicami a kamerami, možné sledovať aj na organizáciou zriadenom webovom sídle – www.zjazdnostpsk.sk.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: