Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
Článok

Kontrola úsekov ciest a mostov v Ľubovnianskom okrese

29. septembra 2022
Rekonštrukcie
Ľubomír Sabol, Ing.

Dnes sme si obhliadli druhý najdlhší most v okrese Stará Ľubovňa cez rieku Poprad v obci Plaveč č. M3072 (3150-001), s celkovou dĺžkou premostenia 71 m, ktorý je určený na externú diagnostiku vybraných mostných objektov v PSK (spolu s ďalšími 13 mostnými objektmi).  Táto diagnostika by mala detailnejšie dopomôcť k spracovaniu správnych technických podkladov na realizáciu rekonštrukcie diela.

V obci Jarabina/Орябина sme si odkontrolovali úseky ciest, ktoré sme zasanovali a zrekonštruovali po ničivých povodniach v roku 2021.

Boli sme pozrieť aj mostný objekt na ceste III/3121 v obci Jarabina, ktorý po povodniach vykazoval významné statické poruchy na krajoch obidvoch opôr, vrátane rozpadu betónu. Z technologického hľadiska ho bolo potrebné úplne nanovo postaviť, vyhotoviť nové odvodnenie, železobetónové rímsy a osadiť polymerbetónové prefabrikáty.

Celková suma všetkých investičných akcií v tejto doline, ktoré financoval Prešovský samosprávny kraj, presahovala 800 tis. €.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: