Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
Stránka

Letná údržba ciest

Letná údržba ciest na území Prešovského samosprávneho kraja sa vykonáva v zmysle schváleného Vecného plánu činností letnej údržby ciest pre príslušné obdobie, ktorý je vypracovávaný podľa platných technických podmienok vydávaných Slovenskou správou ciest.

Prostredníctvom vlastných personálnych kapacít a technicko-mechanizačného vybavenia vykonáva Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja v rámci letnej údržby ciest tieto hlavné činnosti:
  • hĺbenie priekop
  • čistenie krajníc
  • zrezávanie krajníc
  • čistenie rigol
  • vysprávky výtlkov vozoviek
  • strojná kosba
  • ručná kosba
  • oprava zvislého dopravného značenia
  • osadzovanie cestných zvodidiel
  • realizácia náteru bezpečnostných zábradlí
  • likvidácia náletových drevín a krov
  • osadzovanie a oprava cestných smerových stĺpov