Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Nová skládka posypovej soli v Poprade

23. októbra 2023
Aktuality
Ondrej Šimko

Na údržbu ciest tatranského regiónu bude od nadchádzajúceho zimného obdobia pre SÚC PSK slúžiť nová veľkoobjemová skládka chemického posypového materiálu (tzv. posypovej soli), ktorej výstavba bola nedávno ukončená na oblasti SÚC PSK v Poprade.

Účelom skládky bude zabezpečiť dostatočnú skladovaciu kapacitu (až 1 410 t posypovej soli) pre mechanizmy zimnej údržby ciest, ktoré prostredníctvom posypu vozoviek soľou budú zmierňovať závady v zjazdnosti ciest.

Celkový náklad prác spojených s realizáciou danej výstavby predstavoval výšku približne 441 000 €.

SÚC PSK v rámci kraja aktuálne disponuje 17 skládkami chemického posypového materiálu. Len za obdobie rokov 2018-2023 organizácia preinvestovala na ich opravu, rekonštrukciu, resp. výstavbu viac ako 2 mil. €.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: