Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Nové asfaltové koberce v okr. Vranov nad Topľou

3. mája 2023
Rekonštrukcie
Ľubomír Sabol, Ing.

SÚC PSK v záujme zefektívniť, urýchliť a skvalitniť proces opráv a údržby ciest II. a III. triedy na území PSK sa aj v tomto roku opiera o výpomoc vlastných odborných kapacít, súčasťou ktorých je aj asfaltérska čata. Tá má tento rok naplánovanú obnovu obrusných vrstviev vozoviek ciest o celkovej dĺžke približne 22 km vo všetkých 13 okresoch kraja.

Prvými komunikáciami, do ktorých sa prvýkrát v tomto roku zahryzli mechanizmy asfaltérskej čaty SÚC PSK, boli cesty III/3617 a III/3622 v okr. Vranov nad Topľou. Vďaka čate boli položené nové asfaltové koberce v úseku Komarany – Jastrabie nad Topľou (381 m) a na ul. Prešovská (432 m) v intraviláne mesta Vranov nad Topľou.

Na opravu daných úsekov SÚC PSK použila viac ako 718 t asfaltového betónu, pričom aplikovala spojovací asfaltový postrek na plochu o rozmere 6 199 m2.

Celková výška nákladov stavebných prác predstavovala sumu cca 82 000 €. Na obnovu dotknutého úseku SÚC PSK použila zdroje PSK.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: