Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
17. apríla 2023
Zimná údržba na území PSK v kocke
12. decembra 2022
Víkendové zhoršenie klimatických podmienok sa podpísalo aj pod kvalitu zjazdnosti ciest v PSK
11. decembra 2022
Kde sa informovať o aktuálnej zjazdnosti ciest v kraji?
21. novembra 2022
Prvý zimný zásah SÚC PSK v zimnom období 2022/23
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia