Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
21. augusta 2023
Bardejovský okres má ďalší opravený úsek
18. augusta 2023
Zlepšujeme pracovné prostredie pre našich zamestnancov
18. augusta 2023
Zrekonštruovali sme časť úseku Bajerovce – Šambron
15. augusta 2023
ZO ŽIVOTA CESTÁRA #7 ǀ Oprava vozoviek ciest tryskovou metódou
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia