Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
31. júla 2023
Nové mechanizmy na údržbu cykloúsekov v Poloninách
27. júla 2023
ZO ŽIVOTA CESTÁRA #6 ǀ Činnosť zálievkovej čaty
26. júla 2023
Kontrolný deň výstavby cykloúsekov v Poloninách
21. júla 2023
ZO ŽIVOTA CESTÁRA #5 ǀ Údržba trávnatých porastov popri pozemných komunikáciách
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia