Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
27. júla 2023
ZO ŽIVOTA CESTÁRA #6 ǀ Činnosť zálievkovej čaty
26. júla 2023
Kontrolný deň výstavby cykloúsekov v Poloninách
21. júla 2023
ZO ŽIVOTA CESTÁRA #5 ǀ Údržba trávnatých porastov popri pozemných komunikáciách
20. júla 2023
V úseku Cernina – Ortuťová sme položili nový asfalt
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia