Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
29. septembra 2022
Kontrola úsekov ciest a mostov v Ľubovnianskom okrese
19. septembra 2022
Vstúpili sme do finálnej etapy výstavby nového mosta v obci Krížovany
19. septembra 2022
Začali sme s modernizáciou úseku Smilno-Šarišské Čierne
10. septembra 2022
Deň otvorených dverí SÚCPSK
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia