Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
28. júna 2022
SÚC PSK OFICIÁLNE ZAHÁJILA REKONŠTRUKCIU NAJNÁKLADNEJŠIEHO PROJEKTU V KRAJI, VYSOKÉ TATRY
28. júna 2022
POKRAČUJEME V MODERNIZÁCII CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY OKRESU POPRAD
22. júna 2022
ODBORNÁ DIAGNOSTIKA STAVIEB
10. júna 2022
PRÍPRAVA VEĽKÝCH CEZHRANIČNÝCH PROJEKTOV NA SLOVENSKO-POĽSKOM POHRANIČÍ
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia