Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
  • Deväť slovensko-poľských cestných projektov na obzore
    prečítať novinku
  • Príprava slovensko-poľských projektov v oblasti dopravy napreduje
    prečítať novinku
  • Víkendové zhoršenie klimatických podmienok sa podpísalo aj pod kvalitu zjazdnosti ciest v PSK
    prečítať novinku
Kategórie
Novinky
7. júla 2022
ZAČALI SME REKONŠTRUOVAŤ 50-ROČNÝ PREŠOVSKÝ MOST NA UL. SOLIVARSKÁ
7. júla 2022
ZLEPŠUJEME CESTNÚ INFRAŠTRUKTÚRU V REKRAČNEJ OBLASTI DOMAŠA
7. júla 2022
ROZSIAHLA REKONŠTRUKCIA V OKRESE SNINA
28. júna 2022
SÚC PSK OFICIÁLNE ZAHÁJILA REKONŠTRUKCIU NAJNÁKLADNEJŠIEHO PROJEKTU V KRAJI, VYSOKÉ TATRY
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia