Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
22. septembra 2023
Nočná betonáž mosta na ul. Solivarská
22. septembra 2023
Osadzovanie novej zvislej dopravnej značky v Tatranských Matliaroch
21. septembra 2023
Aktívne pokračujeme vo vysprávkach výtlkov
20. septembra 2023
Opravili sme ďalší úsek v okr. Stará Ľubovňa
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia